Ladataan...

Ajankohtaista

Projektitiimi on kuin palapeli

Ketterän kehityksen projektitiimi on kuin palapeli. Jokainen tiimin jäsen on omanmuotoisensa palapelin palanen, joka loksahtaa paikoilleen erityisellä asiantuntijuudellaan ja kokemuksellaan. Jokainen, jopa pienen pieni pala tuo jotain erityistä ja tärkeää valmiiseen ja toimivaan ohjelmistoon.

Toki riippuu paljon projektin koosta ja tavoitteista, millaista osaamista projektin onnistumiseksi vaaditaan, mutta tyypillisestä projektitiimistä löytyy:

  • Projektinvetäjä, joka pitää palapelin kasassa ja toimii pääyhteyshenkilönä asiakkaan suuntaan.
  • Ohjelmistokehittäjät, jotka toteuttavat asiakkaan haluamat toiminallisuudet.
  • Graafinen suunnittelija, joka visualisoi ohjelmiston, suunnittelee tarvittaessa logot ja tarkistaa, että tyylit sopivat tarkoitukseensa ja täyttävät esimerkiksi saavutettavuusvaatimukset.
  • UX-suunnittelija, joka suunnittelee miltä ohjelmisto toimii ja varmistaa, että halutut ominaisuudet löytyvät loogisista paikoista.
  • Testaaja, joka käy läpi toiminallisuudet ennen tuotantoon, eli julkaistuun ohjelmistoon vientiä.

Dicodella asiakas kuuluu myös olennaisena osana ohjelmistoprojektin palapeliin. Asiakas on mukana kehitystyön joka vaiheessa, jotta valmistuva tuote on halutunlainen ja väärinymmärryksiltä vältytään.