Ladataan...

Yritys

Yritys

kuvituskuva: dino koodaa
Ohjelmistoratkaisuja palveluasenteella
Dicode Oy on vuonna 2002 perustettu asiakaskohtaisiin ohjelmistoihin erikoistunut ohjelmistopalveluyritys. Olemme toimittaneet ohjelmistoja lukuisille eri toimialoille terveydenhuollosta teollisuusautomaatioon sekä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Toteuttamamme ohjelmistoprojektit ovat vaihdelleet pienistä web-työkaluista kokonaisten tuoteperheiden rakentamiseen. Olivatpa ohjelmistotarpeesi siis suuria tai pieniä, organisaatiosi vastikään käynnistynyt startup tai kookas julkinen virasto, älä epäröi ottaa yhteyttä – meiltä löytyy näkemystä, kokemusta ja palveluasennetta.

Korkeasti koulutetut ohjelmistoalan ammattilaisemme takaavat erinomaisen palvelun ja selkeästi mitattavat hyödyt. Pystymme tarjoamaan ketterän, oivaltavan ja kustannustehokkaan avun ydinongelmien tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen.

Ideasta ohjelmaksi - yhdessä asiakkaan kanssa
Ohjelmistoprojektimme lähtevät aina liikkeelle asiakkaan tarpeista. Ohjelmiston kehitysprosessissa huomioidaan tarpeiden lisäksi käytettävyys, graafinen ulkoasu sekä tietokantaratkaisut. Projekteillamme on kaksi päämäärää: laadukas lopputulos ja tyytyväinen asiakas. Takaamme näiden päämäärien saavuttamisen aktiivisella kommunikaatiolla asiakkaamme kanssa, järjestelmällisellä ohjelmistoprosessilla sekä motivoituneella ja ammattitaitoisella henkilöstöllämme. Toteuttamamme sovellukset ovat tehostaneet asiakkaidemme ydinliiketoimintaa ja tiedonkulkua sekä kotimaisessa että globaalissa kontekstissa.

Osaaminen ja teknologiat
Dicodessa laaja-alainen osaaminen ja kokemus tietotekniikan eri osa-alueilta yhdistyvät uusimpiin teknologioihin. Se on reseptimme innovatiivisten tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilöstöltämme löytyy koulutusta mm. ohjelmistotuotannon, käytettävyyden, tietokantojen, graafisen suunnittelun ja tietoliikennetekniikan aloilta. Suurimmat vahvuutemme löytyvät web-pohjaisten sovellusten arkkitehtuurin suunnittelusta ja toteuttamisesta. Käyttämiämme tekniikoita ja teknologioita ovat muun muussa Java, Spring, JavaScript, TypeScript sekä Angular.

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut
Kokonaisten ohjelmistoprojektien lisäksi tarjoamme yrityksille konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Henkilöstömme konsultointipalveluita on saatavilla mm. suunnittelussa, käytettävyydessä, graafisessa suunnittelussa, tietokantaratkaisuissa sekä ylläpidossa.

Arvot

Yksilöllisyys

Työntekijä pääsee vaikuttamaan työnsä sisältöön osaamisensa ja kehittymishalunsa mukaan. Työntekijöitä kohdellaan yksilöinä, ja heidän muuttuvia elämäntilanteitaan kunnioitetaan.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys ymmärretään Dicodella sekä asiakkaan, että ohjelmistokehittäjän etuna. Aktiivisen kommunikoinnin ansioista asiakkaat tietävät täsmälleen, missä vaiheessa ohjelmiston kehitys on ja mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Tyytyväinen asiakas tuo mielekkyyttä ohjelmistokehittäjän työhön. Maltillinen laskutusaste ja projektien määrä mahdollistaa sen, että työntekijät voivat palvella asiakasta laadukkaasti.

Taito

Työntekijät ovat ohjelmistoalan ammattilaisia tai sellaiseksi aikovia. Dicode haluaa auttaa uran alkuvaiheessa olevia ohjelmistokehittäjiä kehittymään, ja sen vuoksi Dicode tarjoaa vuosittain työpaikkoja opiskelijoille. Dicode Oy haluaa tarjota myös kokeneille ohjelmistokehittäjille mahdollisuuden jatkuvasti oppia. Tämän ansiosta itsensä kehittämiseen voi käyttää keskimäärin 10% työajasta.

Avoimuus

Yrityksemme toiminta on avointa ja suoraselkäistä. Hyvä keskinäinen luottamus mahdollistaa avoimen vuoropuhelun. Työntekijöitä kannustetaan esittämään ideoita, jotka käsitellään avoimesti ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan. Ongelmat ratkaistaan yhdessä. Aina voi pyytää apua, ja sitä myös annetaan.

Hyvinvointi

Hyvinvointi on Dicodella tekemisen perusta. Työntekijät voivat hyvin, kun he kokevat kuuluvansa joukkoon, pystyvät vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin ja tuntevat osaavansa työnsä, kuitenkin innostavia haasteita unohtamatta. Näiden lisäksi Dicode tukee työntekijöidensä fyysistä hyvinvointia muun muassa virike-eduin ja kannustamalla liikkumaan myös työajalla.