Ladataan...

Ajankohtaista

Lokalisointi ei ole vain kääntämistä

Lokalisoinnilla tarkoitetaan tuotteen muokkaamista tiettyä kulttuuriympäristöä varten. Helposti luulisi, että tähän riittää pelkkä tekstien kääntäminen, mutta näin ei ole.

Kielen lisäksi lokalisoinnissa huomioidaan yleensä esimerkiksi:

  • paikalliset säännöt ja lait

  • moraali

  • symbolit, eleet

  • estetiikka, värien käyttö

  • kulttuuriarvot.

Jokaiseen kulttuuriin kuuluu selkeä käsitys siitä, mikä edustaa hyvää makua, ja vaikka kyse olisi naapurimaista, käsitykset voivat olla hyvinkin erilaiset. Joskus pieneltä tuntuvat yksityiskohdat voivat hämmentää käyttäjää. Tällaisia saattavat olla vaikkapa symboleina käytetyt käsimerkit, jotka tarkoittavat eri asioita eri kulttuureissa. Esimerkiksi monesti tykkäys-painikkeessa näytetään peukkua, vaikka se koetaan hävyttömänä ja törkeänä eleenä useassa maassa.

Lokalisoimalla tuote kohdennetaan tiettyjä markkinoita varten. Tuttuja erityispiirteitä lisäämällä saadaan ohjelma tuntumaan käyttäjästä kotoisalle: Kun käytetyt värit vaikuttavat loogisille, kuvituksessa käytetyt esineet ja eläimet ovat tuttuja, ja toiminnot ja sanasto järkevää, niin ohjelmistokin tuntuu luotettavammalle ja laadukkaammalle.