Tulkkipalvelut Sivupersoona Oy

Tulkkipalvelut Sivupersoona on tamperelainen erilaisia tulkkipalveluja tarjoava yritys, joka työllistää toistakymmentä ammattitaitoista viittomakielen tulkkia. Sivupersoonan tuntikirjanpito ja laskutus uudistettiin Dicoden suunnittelemalla tuntikirjanpito- ja laskutusjärjestelmällä Tukipuulla. Järjestelmä otettiin käyttöön alkusyksystä 2007.

Tukipuu-ohjelmistot tuovat tehoa henkilöstövuokrausyritysten arkeen. Tukipuu on kirjauspalvelu, joka kattaa koko toimitusketjun aina tilauksen vastaanottamisesta, työnvälittämiseen, palkanmaksuun ja laskutukseen saakka.

”Dicode on ollut meille täyden palvelun talo. Se mitä luvataan, pidetään. Dicodelaiset reagoivat nopeasti pyyntöihin ja ehdottavat itse parannuksia ja uudistuksia toimintoihin. Tämä ei ole itsestäänselvyys heidän edustamallaan toimialalla.”

Tuomas Eivola, Tulkkipalvelut Sivupersoona Oy