Muut referenssit

Asiakaskuntamme muodostuu monen eri alan taitajasta ja heitä yhdistää halu olla oman alansa edelläkävijöitä tietoliikennetekniikan hyödyntämisessä. Pitkäikäinen molemminpuolista lisäarvoa luova asiakaskumppanuus saavutetaan asiakkaan palveluodotusten ylittämisen sekä asiakkaan tarpeen taustalla olevan liiketoiminnan ymmärtämisen kautta. Palvelumallimme lähtee ajatuksesta, että tyytyväinen ja omassa liiketoiminnassaan menestyvä asiakas on tärkein hyvän sanan levittäjä.

Osa asiakkaistamme noudattavat käytäntöä, jossa alihankintapäätöksiä tai tiettyjä hankintoja ei julkisteta esim. kilpailullisista syistä. Dicode Oy kunnioittaa asiakkaan päätöstä eikä näiden yritysten tietoja ole esillä näillä sivulla.