Ladataan...

Ajankohtaista

Dicoden ketterä työskentelytapa ja tiimi saivat paljon kiitosta Eläketurvakeskukselta

Dicoden ja Eläketurvakeskuksen yhteistyö alkoi keväällä 2018, kun Dicode voitti julkisen tarjouskilpailun sähköisen asiointipalvelun toteuttamisesta. Dicoden ketterä työskentelytapa ja innostunut, hyvin fokusoitunut tiimi saivat paljon kiitosta. Asiakastapaamisissa käytiin läpi tehtyjä toimintoja ja tarkennettiin seuraavia askelia projektisuunnitelmassa. Eläketurvakeskus oli mukana jokaisessa stepissä ja näin kaikista palveluista saatiin juuri sellaiset, mitä Eläketurvakeskus oli toivonut.

Sähköisen asiointipalvelun lisäksi Dicode on ollut mukana kehittämässä Eläketurvakeskukselle Kyselytyökalua ja A1-todistusta.

Asiointi.etk.fi
Sähköinen asiointipalvelu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden asioida Eläketurvakeskuksen kanssa joustavasti ajasta tai paikasta riippumatta. Palvelun ensimmäisessä versiossa asiakas voi tarkastaa oman käsittelynsä tilanteen, toimittaa lisätietoja keskeneräiseen asiaan tai siirtyä vaivattomasti Eläketurvakeskuksen sidosryhmien palveluihin.

Kyselytyökalu
Kansainvälisissä työskentelytilanteissa työnantajalla herää useita kysymyksiä, mitä hänen tulisi ottaa huomioon esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksujen osalta. Dicoden toteuttaman kyselytyökalupalvelun avulla Eläketurvakeskus voi palvella asiakkaitaan entistä tehokkaammin ja ratkaisu kysymyksiin löytyy vaivattomasti.

A1-todistus
Syksyllä 2019 Dicode uudisti Eläketurvakeskuksen verkkopalvelua, jonka avulla ulkomailla tilapäisesti työskentelevälle saa helposti haettua A1-todistuksen ja tarvittaessa muutoksista voi ilmoittaa kätevästi palvelun kautta. Todistuksen saa ladattua myös mobiiliin, jolloin todistus kulkee sähköisesti mukana ulkomaankomennuksen ajan. A1-todistus on osoitus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.