Ideasta ohjelmaksi

Dicode Oy on tamperelainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa ja toteuttaa ohjelmistoratkaisuja asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Projektit toteutetaan sujuvalla yhteistyöllä, jotta asiakas ja käyttäjät saavat omaa toimintaansa tukevan kustannustehokkaan ja laadukkaan ratkaisun. Dicodelaiset eivät hautaudu toimistoonsa, vaan lähtevät mielellään myös kentälle toimimaan.

 

Onko sinulla idea?

Soita, niin juodaan kahvit ja jutellaan lisää.

Arvot

 

 • Taito

Työntekijämme ovat korkeasti koulutettuja ohjelmistoalan ammattilaisia. Edistämme osaamistamme säännöllisesti kehitysaamuissa.

 • Asenne

Toimiva johtamismalli ja ympäristö kannustavat työntekijää asennoitumaan työhönsä hyvällä motivaatiolla. Kun teemme asiat kunnolla, saamme laadukkaan lopputuloksen lisäksi tyytyväisen asiakkaan sekä työntekijän.

 • Rehtiys

Yrityksemme toiminta on avointa ja suoraselkäistä.

 • Auttavaisuus

Selvitämme ja ratkomme haasteet yhdessä. Luottamus työntekijöidemme välillä vahvistaa yhteishenkeä.

 • Hyvinvointi

Säännöllinen työpaikkaliikunta ja ergonomiset työvälineet takaavat paremman jaksamisen. Työntekijöiden hyvinvointi parantaa keskittymistä ja lisää tehokkuutta.

Me olemme

 

 • Insinöörejä

 • Persoonia

 • Yksilöitä

 • Asiantuntijoita

 • Ammattilaisia

 • Tamperelaisia

 • Herkkusuita

 • Palvelualttiita

 • Innokkaita

Me

 • Koodaamme

 • Ideoimme ja kuuntelemme

 • Määrittelemme ja suunnittelemme

 • Perehdymme

 • Kyseenalaistamme

 • Opimme ja kehitymme

 • Tapaamme asiakkaita

 • Toimimme tiiminä

 • Pelaamme biljardia

 • Harrastamme yhdessä